BCM software is een essentieel instrument om Business Continuity Management te ondersteunen en een juiste opvolging bij een calamiteit te kunnen garanderen.

De software stelt bedrijven in staat om meer zicht en dus grip te krijgen op alle facetten van het BCM proces.

De software dient het maken van het opstellen en onderhouden van Business Continuity Plannen en de afhandeling van calamiteiten, te ondersteunen