Business Continuity Management (BCM) is er op gericht om onderstaande doelen te realiseren:

  1. het waarborgen van de reputatie die een organisatie heeft ten aanzien van haar product en dienstverlening; 
  2. het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en medewerkers die in gebouwen van een organisatie aanwezig zijn; 
  3. het waarborgen van de continuïteit van de kritische processen van de organisatie die nodig zijn voor de product en/of dienstverlening naar klanten. 

Om deze doelen te realiseren is het gebruik van hulpmiddelen aan te bevelen. Er is materiaal beschikbaar zoals documenten en spreadsheets om je op weg te helpen.

Daarnaast is er software die het opstellen en onderhouden van Business Continuity Plannen en de afhandeling van calamiteiten, ondersteund. Deze software stelt organisaties in staat om meer zicht en dus grip te krijgen op alle facetten van het BCM proces.

Onder Hulpmiddelen vind je de vijf stappen van BCM proces terug.