Business Continuity Management (BCM) is er op gericht om onderstaande doelen te realiseren:

  1. het waarborgen van de reputatie die een organisatie heeft ten aanzien van haar product en dienstverlening; 
  2. het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en medewerkers die in gebouwen van een organisatie aanwezig zijn; 
  3. het waarborgen van de continuïteit van de kritische processen van de organisatie die nodig zijn voor de product en/of dienstverlening naar klanten. 

Om deze doelen te realiseren is het gebruik van hulpmiddelen aan te bevelen. Er is materiaal in de vorm van documenten en spreadsheets beschikbaar om u op weg te helpen.

Daarnaast is software die het opstellen en onderhouden van Business Continuity Plannen en de afhandeling van calamiteiten, ondersteund. De software stelt organisaties in staat om meer zicht en dus grip te krijgen op alle facetten van het BCM proces.

Onder Hulpmiddelen vindt u de vijf stappen van BCM proces terug.