BCM software is een essentieel instrument om Business Continuity Management te ondersteunen en een juiste opvolging bij een calamiteit te kunnen garanderen. De software dient het maken van het opstellen en onderhouden van Business Continuity Plannen en de afhandeling van calamiteiten, te ondersteunen.

De software stelt bedrijven in staat om meer zicht en dus grip te krijgen op alle facetten van het BCM proces.

Hieronder is de toegevoegde waarde van de inzet van BCM software weergegeven:

 • Communicatie
  Eenduidige en beheerste wijze van notificatie van de medewerkers en klanten van een bedrijf bij het optreden van een calamiteit.
 • Efficiënt beheer
  Alle plannen hebben een benoemde eigenaar. Op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden worden deze eigenaren automatisch op de hoogte gesteld van het feit dat zij hun plannen dienen te beoordelen en eventueel dienen aan te passen.
 • Inzicht in performance
  Actueel inzicht in de status van BCP plannen via een dashboard.
 • Control
  Naast audits kunnen testen worden uitgevoerd om het herstel van de door een bedrijf geleverde diensten aan te tonen.
 • Verlaging kosten
  Het juist inzetten van BCM software leidt tot lagere kosten omdat het opstellen van plannen minder tijd kost.
 • Beheerst BCM proces
  Alle stappen in het proces zijn inzichtelijk inclusief audits en testen.